Automstski sistemi spaljivanja

Automatski sistem za spaljivanje drvnog otpada AZSD – 250

 

Automatski sistem za spaljivanje drvnog otpada AZSD – 250 pripremljen je za rad sa niskotlačnim toplovodnim kotlom KWH-300 i KWH-600. Kotlovi tipa KWH namijenjeni su za rad u instalacijama centralnog grijanja s prinudnim kruženjem grijaćeg medija u otvorenom sistemu, te rade kao izmjenjivači topline za plinifikatore AZSD. Vrlo niska razina onečišćenja u atmosferi te odlična ispravnost i stabilnost parametara nužnih za rad, svrstava sisteme AZSD + KWH među najbolje u svojoj klasi. Proizvođač: HAMECH (Hajnówka) – Poljska. 

 

 

AZSD-250 A B C D E F
Dimenzije u mm 2670 3410 1400        600 730 1700

Tehničke karakteristike:

Nominalna toplinska snaga 250 kW
------//------ 215000 kcal/h
Potrošnja goriva(1) 108 kg/h
------//------ 10.3 mp/24h
Kapacitet spremnika 2.3 m3
Zahtjevana snaga 1.7 kW
Priključni napon 230/400 V
Površina stambenog prostora koju je moguće grijati 1600 m2
Temperatura plinova na izlazu iz AZSD 1000 °C
Može raditi s kotlom sa grijaćom površinom 32-36 m2
Može raditi s kotlom snage 250-300 KW
Ukupna težina 2520 kg

Dimenzije

širina 1400+1700 mm
visina 3410 mm
dužina 2670 mm

(1) Pri iskorištenju nominalne snage


-       
pužni dodavač s moto-reduktorom AZSD-250 uključuje:

-        automatika dodavanja s 4 stupnja osiguranja

-        dvostupanjski sistem dodavanja piljevine u pirolitičku komoru (plinifikator) izrađenu od čelika i šamota s ugrađenim ventilatorom

-        automatika za praćenje i održavanje temperature vode u kotlu s 6 stupnjeva osiguranja

-        komandni ormar za vezu kotla i pirolitičke komore

Gorivo: piljevina 25-55 % vlažnosti i granulacije do 3 cm