Kotlovnice

Toplovodni kotao KWH-300

 

Niskotlačni toplovodni kotao sustava 90/70˚C KWH 300 (toplinske snage 300 KW). Proizvođač: HAMECH (Hajnówka) – Poljska.

Kotlovi tipa KWH namijenjeni su za rad u instalacijama centralnog grijanja s prinudnim kruženjem grijaćeg medija u otvorenom sistemu, te rade kao izmjenjivači topline za plinifikatore AZSD (sistem za spaljivanje usitnjenog drvnog ostatka). Vrlo niska razina onečišćenja u atmosferi te odlična ispravnost i stabilnost parametara nužnih za rad, svrstava sisteme AZSD + KWH među najbolje u svojoj klasi.

Nazivna snaga  300  kW 
Nazivna snaga s Automatskim sistemom za spaljivanje drvnog otpada AZSD  300(1)  kW
Opseg regulacije toplinske snage  30 - 100  %
Zagrijavana površina kotla  25  m2
Dopušten statički pritisak  0.3  MPa
Max. temp. vode na izlasku iz kotla  95  °
Obavezan niz iza kotla  >35  Pa
Srednja temperatura plinova na izlazu iz kotla  220  °C
Potrošnja osnovnog goriva s nazivnom snagom s AZSD  118.15(1)  kg/g
Toplinska iskoristivost uz rad s nazivnom snagom s korištenjem AZSD  >=81.9  %
Težina kotla s izolacijom  2150  kg
Ukupna količina vode u kotlu  1400   l 
Dužina (A)  2619  mm 
Visina (B)  1835  mm 
Širina (C)  1310  mm
Komora izgaranja – dužina (D)(2)  1060  mm 
Izmjenivač - dužina  (E)(2)  1130  mm

1. Ogrjevna vrijednost (Przy wartości opałowej): 12 028 kJ/kg.

2. Samo kod dijeljene konstrukcije kotla: kotlovi snage više od 110 KW.

Preporuka za dimnjak
visina 12 m
promjer ø 40 cm

Emisija plinova

ugljični monoksid do 250  mg/MJ
dušik oksid do 15 mg/MJ
prašina do 60 mg/MJ
organski ugljik do 30 mg/MJ

Niskotlačni toplovodni kotao pripremljen je za rad sa sistemom za automatsko dodavanje piljevine i pirolitičkom komorom AZSD-250. Osnovne gorivo spaljene u AZSD - drobljeno drvo sa granulacijom do 30 mm, vlagom 30-50% i kaloričnom vrijednošću 13-8 MJ/kg. Loženje na piljevinu ili usitnjeni drveni otpad promjera do 3 cm.

Moguće je kombinirano loženje i krupnim drvenim otpadom direktnim ubacivanjem u peć. Kotao uključuje svu sigurnosnu i regulacijsku opremu, te pribor za čišćenje.

Zamjenska goriva koja se mogu koristiti za spaljivanje u kotlovima (bez korištenja plinifikatora) su:
• krupni komadi drveta
• briketi od kamenog ili smeđeg ugljena ili piljevine
• smeđi i kameni ugljen

VIDEO: Toplovodni kotao KWH-300, 2009 g.