Strojevi za obradu drva

Dvolisni cirkular za okrajčivanje daske OB-II

Stroj je namijenjen za prizmiranje piljenice u pilanama u slijedu iza Tračne pile ili Gatera. Obadvije pile su pomične.

  • Komandom na stroju ili daljinskom komandom moguća je brza promjena položaja pila. Smjer rezanja pokazuju kazaljke na prednjoj strani stroja. Širina rezanja pokazana je na skali.
  • Za pokazivanje smjera reza moguća je ugradnja 2 kom lasera, što se isporučuje kao dodatna oprema.
  • Stroj posjeduje vlastiti posmak za piljenicu preko nazubljenih valjaka sa 6 mogućnosti promjena brzine.
  • Osnovna varijanta posjeduje priključak na centralni odsis piljevine, a kao dodatna oprema moguća je ugradnja ventilatora za izbacivanje piljevine do spremnika.
  • Daljinska komanda i komande na stroju

  • Automatsko uvlačenje piljenice preko nazubljenih valjaka

  • Ulazna traverza za vođenje piljenice
  • izlazni nepogonjeni valjčasti transporter 2,5 m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke karakteristike:

Maksimalna širina piljenice  925 mm
Debljina piljenice  do 80 mm (max 100 mm)
Ulazna traverza za vođenje piljenice  3 m
Izlazni nepogonjeni valjčasti transporter  2,5 m
Snaga glavnih motora  2 x 5,2 KW
Širina krajčenja 70 - 425 mm
Debljina reza max 80 m
Širina reza 45 cm (prolaz 90 cm)
Promjer pila ø400 mm
Brzina promjene udaljenosti među pilama 10 mm/sek
Glavni pogon 2 x 4,7 KW
Ukupna instalirana snaga 11,5 KW
Brzina promjena razmaka između pila  10  mm/sek
Brzina linijskog posmaka

I stupanj 7, 10, 13 m/min;

II stupanj 14, 20, 26 m/min

Gabariti bez stola 1,45 x 1,50 x wys.1,50 m
Težina 1400 kg