Strojevi za obradu drva

Dodavač trupca za tračnu pilu

 

Uređaj se može prilagoditi bilo kojem modelu pilane na kojoj je instalirana hidraulika. U nedostatku hidraulike u pilani, treba individualno napraviti hidrauliku standardne verzije 2400 mm x 3000 mm duljina x 600mm  s prilagodbom za tračnu pilu.

 

Tehnički podaci Dodavač trupca za tračnu pilu
Dimenzije  š x d x v  2400 x 3000 x 600 mm
Kapacitet dodavača do ~ 4mp
Nosivost dodavača do ~ 5 tona
Kapacitet rampe za utovar do ~ 4 tone

 

Po narudžbi moguće je izraditi dodavač željene dimenzije.

 

Pogledaj video: Dodavač trupca za tračnu pilu