Uređaji

Upravljačka jedinica MS-201

Upravljačka jedinica MS-201 je projektirana za upravljanje sušarom/suszarnia komorowa tarcicy/.

Sistem se sastoji od tri dijela:
- sistema za mjerenje
- mikroprocesorske upravljačke jedinice
- komandnog ormara koji omogućuje upravljanje elementima izvršnih funkcija

Sistem za mjerenje upravljačke jedinice MS 201 se sastoji od:

- senzora temperature zraka,
- pojemnosciowego senzora temperature zraka,
- te od pet sondi za mjerenje relativne vlažnosti drva.

Upravljačka jedinica MS-201 ima otvorenu modularnu konstrukciju koja omogućuje dogradnju sistema.

Postoji mogućnost povezivanja upravljačkih jedinica u mrežu i priključenja PC računala koji bi omogućio monitoring i eventualno modificiranje aktualnih procesa sušenja. Moguće je priključiti pisač, radi ispisa i arhiviranja izvješća o procesu sušenja. Korisnik pristupa upravljačkoj jedinici putem tipkovnice i LCD ekrana.

Elementi izvršnih funkcija upravljačke jedinice MS-201 su:

elektromagnetski ventil koji zatvara ili miješa grijaći faktor,
elektromagnetski ventil koji prekida ovlaživanje,
silowniki klap/klapni koje se nalaze u upušno-ispušnim dimnjacima
te reversni ventilatori čija snaga i performanse ovise o veličini sušare.

Polazna točka za sušenje drva je njegova vlažnost. Na temelju vlažnosti se određuje vrijednost temperature i vlažnosti zraka u komori. Korisnik može odrediti na koji način će se interpretirati izmjerene vrijednosti koje se odnose na vlažnost drva: da li će vođenje procesa sušenja određivati srednje vrijednosti ili minimalne, maksimalne ili će pokazivati vrijednosti na određenoj sondi.

Ciklus rada upravljačke jedinice se sastoji od par etapa:

- zagrijavanje
- pravilno sušenje
- ovlaživanje
- hlađenje

Inovacija koja je primijenjena kod upravljačke jedinice MS-201 je potpuno bezfazno sušenje drva. Na temelju zadane vrste i debljine drveta, u upravljačkoj jedinici se određuju dvije međuovisnosti: ovisnost temperature zraka u komori i vlažnosti drva te ovisnost potencijala (gardienta sušenja) i vlažnosti drva. Potencijal predstavlja odnos trenutne vlažnosti drva i vlažnosti zraka izražene u jedinicama EVD (Ekvivalentna Vlažnost Drva). Na temelju tih karakteristika te na temelju izmjerene trenutne vlažnosti drva, za vrijeme sušenja se označavaju parametri uvjeta u komori sušare.

U upravljačkoj jedinici se nalaze podaci koji služe za formiranje obilježja sušenja za različite vrste drva. Spomenuti podaci su zapravo programi sušenja (odnosno krivulje sušenja). Korisnik može birati programe sušenja za gotovo svaku vrstu drva. Naravno korisnik može modificirati parametre sušenja prema vlastitom iskustvu. Korisnik između ostalog može modificirati početnu i krajnju temperaturu procesa, početni i krajnji potencijal, brzinu zagrijavanja, vlažnost tokom zagrijavanja (u jedinicama EVD), vrijeme ovlaživanja, intenzitet ovlaživanja, brzinu hlađenja. Program koji je korisnik na taj način modificirao, se može zapisati u trajnu memoriju upravljačke jedinice.

Prilikom pokretanja procesa sušenja može se izabrati program koji je bio prethodno zapisan u radnoj memoriji programa / podrecznej pamieci programu.